Wspomagane komputerowo projektowanie CAD spowodowało rewolucję techniczną w branży maszynowej. Usługi CAD można podzielić na szerokie kategorie, takie jak usługi architektoniczne, usługi strukturalne, MEP i usługi mechaniczne. CAD inżynierów i architektów dzisiaj jest jak tlen do życia. Usługi CAD są dobrodziejstwem dla wszystkich firm na całym świecie, które chcą wdrażać projekty CAD przy minimalnych kosztach i szybkiej dostawie. Dzięki stale rosnącym wymaganiom i usługom CAD w branży budowlanej, firma zyskała na znaczeniu na całym świecie. Technologia ta wniosła znaczący wkład w rozwój przemysłu budowlanego, budynków i infrastruktury, koncepcji zielonego budynku wraz z innymi dziedzinami inżynierii, takimi jak projektowanie maszyn, blachy lotnicze, projektowanie transformatorów, GIS, projektowanie zbiorników ciśnieniowych itp.

Przemysł inżynierski korzysta dziś z usług CAD, aby zapewnić niższe koszty, najlepszą jakość, szybki czas sprawności i doskonałą wydajność projektu. CAD nie jest już ograniczony do AutoCAD. Nastąpił także wielki rozwój oprogramowania CAD. Specjaliści CAD na całym świecie używają oprogramowania do projektowania, rysowania i modelowania projektów za pomocą najnowszego oprogramowania, takiego jak AutoCAD, Revit, 3D Studio Max, Pro-E, Solid Works, Inventor, MicroStation i inne. Dzięki takiemu oprogramowaniu cały cykl realizacji projektu wszedł na nową arenę dzięki usługom CAD. Możliwe jest teraz zwizualizowanie całego budynku i jego detalu przed ukończeniem. Jest to możliwe dzięki „wirtualnemu modelowaniu budynków”, zwanemu również modelowaniem informacji o budynku w budownictwie. Renderowanie 3D pozwala nadać budynkowi lub produktowi fotorealistyczny charakter przed zbudowaniem lub wytworzeniem produktu. Rozwój ten zwiększył również liczbę firm świadczących usługi inżynieryjne i CAD. Modyfikując ręcznie tworzone niebieskie wydruki w celu digitalizacji rysunków CAD, otworzyło się wiele możliwości dla architektów, inżynierów i projektantów.

Usługi CAD zapewniają całkowitą cyfryzację rysunków odręcznych do rysunków komputerowych przy użyciu zeskanowanych plików pdf, ręcznie rysowanych szkiców lub starych ręcznie rysowanych rysunków. Firmy wykorzystują różne podejścia i techniki, aby jak najlepiej wykorzystać projekt. Jak wspomniano wcześniej, usługi CAD nie są już ograniczone do jednej domeny lub segmentu. Tablice usług są objęte jednym parasolem. Oprócz wykonywania projektów, rysunki lub obrazy CAD są łatwiejsze do utrzymania, zapisania lub wysłania do klientów. Z biegiem czasu nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia zdjęć lub rysunków. Błędy można łatwo naprawić bez poświęcania dużo czasu, co pomaga w szybkiej obsłudze. W oprogramowaniu takim jak Revit zmiana dokonana w jednej części modelu jest odzwierciedlana w całym modelu, zmniejszając ręczną interwencję. Ułatwia także definiowanie i oddzielanie różnych części pojedynczego arkusza lub rysunku i każdego szczegółu.

Są to jeden z głównych powodów, dla których duże domy budowlane lub firmy infrastrukturalne zlecają na zewnątrz wybitne usługi CAD na całym świecie. Ten proces pomaga firmom uzyskać przewagę nad konkurentami przez pewien czas, którzy nie przejmują swoich żądań. Technologia CAD w krótkim czasie stała się inną erą i stale się rozwija, aby uzyskać lepszy kształt branży maszynowej. Usługi CAD pomagają firmom CAD i profesjonalistom skuteczniej zarządzać projektami rysunkowymi lub modelującymi. Firmy świadczące usługi CAD i firmy stale podnoszące swoje umiejętności techniczne są zawsze w lepszej sytuacji niż firmy, które nadal polegają na tradycyjnych metodach realizacji projektów.

Tesla Outsourcing Services to inżynierska firma outsourcingowa, która świadczy usługi CAD i BIM dla zagranicznych klientów.