Indie mają ponad 7500 kilometrów wybrzeża i rozległe systemy wód śródlądowych z około 10 głównymi systemami rzecznymi oraz licznymi innymi małymi rzekami i jeziorami, co czyni go jednym z największych krajów akwakultury na świecie. Przez lata kraj ten odnotował ogromny wzrost w rybołówstwie i akwakulturze i jest obecnie jednym z trzech największych krajów produkujących ryby na świecie. Roczna akwakultura i produkcja ryb wzrosły ponad 10-krotnie w ciągu ostatnich sześciu dekad. Ze zdolności produkcyjnej wynoszącej 0,8 mln ton rybołówstwa i akwakultury w 1950 r. Wzrosła do około 9,6 mln ton do 2014 r. Wzrost produkcji był imponujący, podobnie jak transformacja przemysłu rybnego i akwakultury. Kraj, który na początku lat pięćdziesiątych stał się krajem, w którym głównie łowi się ryby morskie, na początku XXI wieku stał się krajem rybackim śródlądowym. Akwakultura śródlądowa, która stanowiła połowę produkcji ryb na początku 2000 roku, stanowi obecnie ponad dwie trzecie krajowej produkcji ryb. W związku z tym przemysł kwitnie również na rynkach międzynarodowych, eksport z tego kraju osiągnął rekordowy poziom. W latach 2016-17 Indie wyeksportowały około 113 500 ton owoców morza, generując przychody w wysokości około 6 miliardów dolarów. Ponadto Indie mają duży potencjał w sektorze akwakultury, wykorzystując zaledwie 40% istniejących 2,36 mln hektarów zbiorników i stawów.

Oczekuje się, że rządowe wsparcie finansowe będzie w dalszym ciągu promować rynek akwakultury

Rząd Indii określił potencjał krajowego sektora akwakultury i rybołówstwa i zamierza dać temu przemysłowi ogromny zastrzyk finansowy. W najnowszym ogłoszeniu budżetowym minister finansów Arun Jaitley ogłosił ogromny budżet w wysokości 10 000 INR na Fundusz Rozwoju Infrastruktury Rybołówstwa i Akwakultury (FAIDF) oraz Fundusz Rozwoju Infrastruktury Zwierząt Gospodarskich (AHIDF). Ponadto od tego roku (2018) korzyści z karty kredytowej Kisani lub KCC zostały rozszerzone na producentów akwakultury i zwierząt gospodarskich. Oczekuje się, że fundusz poprawi rynek akwakultury poprzez rozwój infrastruktury gospodarstw akwakultury w odległych obszarach kraju. Andhra Pradesh, która znajduje się w czołówce krajowej akwakultury, ma do tego dojrzałą infrastrukturę. Jednak kraje takie jak Odisha nie mają wystarczającej infrastruktury, aby zwiększyć plony i dlatego pozostają w tyle pod względem produkcji ryb. Oczekuje się, że efektywne wykorzystanie przyznanych funduszy przyczyni się do promowania akwakultury i rybołówstwa na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie wystarczającej infrastruktury w celu poprawy wydajności i zwiększenia produkcji.

Wpływ FAIDF i AHIDF na rynki pasz i dodatków paszowych

Indyjski przemysł hodowlany od lat lub dekad jest nienaukowy i niekomercyjny. Jednak ze względu na globalizację i uprzemysłowienie sektora rolnego i hodowlanego zaobserwowano technologie produkcji komercyjnej i poprawę wydajności dzięki paszy dla zwierząt. Wraz z nadejściem inwestycji i organizacją przemysłu oczekuje się, że w najbliższej przyszłości rynki paszowe i dodatki paszowe w tym kraju znacznie wzrosną. Obecnie większość hodowców zwierząt domowych przygotowuje paszę dla zwierząt, co powoduje, że rynek jest bardzo rozdrobniony. W miarę zwiększania się świadomości klientów na temat znaczenia paszy dla wzrostu wydajności i wydajności zwierząt gospodarskich, oczekuje się, że rynki pasz i dodatków paszowych będą miały świetlaną przyszłość. Oczekuje się, że ogromne wsparcie rządowe, zapewniające fundusz w wysokości 10 000 INR zarówno dla sektora hodowlanego, jak i akwakultury, będzie miało pozytywny wpływ na indyjskie rynki pasz i dodatków paszowych. Zarówno w sektorze drobiu, jak i akwakultury oczekuje się silnego wzrostu popytu, zarówno ze względu na rosnący popyt krajowy, jak i rosnący eksport. Oczekuje się również, że fundusz wesprze zarządzanie łańcuchem chłodniczym, co jest kluczowym krokiem w ochronie i transporcie akwakultury lub produktów mięsnych, promując zarówno akwakulturę, jak i produkcję mięsa w kraju. Wraz ze zmieniającą się dynamiką i wsparciem ze strony rządu oczekuje się silnego wzrostu w akwakulturze i powiązanych branżach, takich jak pasze dla zwierząt i dodatki paszowe w kraju.